PRODUKT-
FOTOGRAFERING

Högklassiga och säljande produkt- och reklambilder till tryckta och elektroniska försäljningskanaler, hemsidor,
försäljningsmaterial till återförsäljare eller nätbutik.
Från enkla produktbilder till nätbutiken till mer avancerade stilleben till reklam, jag levererar alla bilder kostnadseffektivt.
Produktfotografering i studio, era lokaler eller miljö. Produktbilderna levereras retuscherade och efterbehandlade – allt efter ert behov och önskemål.